Prathibha Photoshoot PC:Peenya Prasad Gowda Filmysphere Studio Make up : Nayana

Prathibha Photoshoot PC:Peenya Prasad Gowda Filmysphere Studio Make up : Nayana